Szentkorona Országa Magyar Királyság – Magyar Királyi Koronatanács

A Magyar Királyi Koronatanács mindenkinek, akit illet, közzéteszi a Szentkorona Országában együtt élő nemzetek közösségi létrendjét, az alábbi címen:

A Szentkorona Országa Magyar Királyság kodifikálásra ajánlott jogrendje

Előbeszéd

A teremtett világ létezői között élő ember – az egy-én – létét a környezetéhez való mindenkori viszonya határozza meg. E viszony rendjét a tértől és időtől független, a természeti törvényeket uraló Ősforrás adja, melynek megtestesítője a magyar Szentkorona. Jogrendje minden nemzedékre csorbíthatatlanul hatályos.Érvényesülését a Szentkorona Országa Magyar Királyság – a továbbiakban Magyar Királyság – először kodifikált, jelen jogrendje és a Kárpát-medencében együtt élő nemzetek közakarata biztosítja. Köztudomású tény, tehát bizonyítani nem kell, hogy a teremtett világ nem demokratikus, hanem hierarchikus rendben működik, amiből következik, hogy a társadalom saját működését az egyetemes természeti törvényekhez kell igazítani. Ennek vezérlő elvei legyenek az alábbiak:

Kelt Budapesten, 2017. július 14-én.

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!