A Szentkorona Országa a Magyar Királyság (SZOMK), A független Magyar Királyság. – Nem hoztunk létre egy Államot, hanem visszahelyeztük azt ősi jogaiba.

AZ ŐSI, ÉGI EREDETŰ KIRÁLYSÁG VALAHA A MAGYAR HAZA VOLT! ISTEN ÉS A SZENTKORONA NEVÉBEN TEREMTJÜK ÚJJÁ!

” Minden jogfolytonosság helyreállításánál kiindulópontnak a törvénytelen rendszer előtti utolsó törvényes hatalom jogrendjét kell alapul venni.  – dr. Tóth Zoltán József


Bizonyos állandó s egyetemesnek tekinthető cél által egybekapcsolt egyéneknek szabályok által rendezett összességét tekintjük társadalomnak.
– A társadalom; szerkesztette Stein Lajos; Athenaeum, 1908.


Nemzetközi szinten közismert, hogy a Szentkorona a Teremtett világ Természeti Törvényeit uraló Ősforrás megnyilvánulása, egyszersmind a Kárpát-medence Őshonos lakóit, azok érdekeit és életterük területi integritását, valamint teljes szuverenitását megjelenítő, FÜGGETLEN JOGI SZEMÉLY. 

  • Az Apostoli Magyar Királyság célja a Honpolgárait megillető élhető közállapotok kialakítása mindenütt, ahol Magyarok élnek.
  • Az Apostoli Magyar Királyság minden tevékenysége e cél megvalósítására irányul. A cél elérése során az alapelveivel összhangban levő tevékenységeket folytat.
  • Az Apostoli Magyar Királyság célja a Magyarok védelme és segítése mindenütt, ahol Magyarok élnek. Ezt a célját az Apostoli Magyar Királyság a Honpolgárai mozgósítása és létrehozott segítő intézményei útján valósítja meg.
  • Az Apostoli Magyar Királyság minden szinten képviseli a Honpolgárai érdekeit.

Minden jog és tulajdon forrása a Szentkorona. A nép életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, az energia és ásványkincsek a Szentkorona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak a Szentkorona tagja szerezhet birtokjogot.


Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!