SZENTKORONA és JOGREND

Dr. Farkas István József és Ludányi-Horváth Attila

szentkorona-es-jogrend

Kiadja: AKASA PJT
Szerkesztette: Szabó Attila
Készült Budapesten – 2016

RENDELHETŐ


MAGYAR JOG-REND (részlet)

I. cikk – a Magyar Nemzet jogrendjének alapvetései

 1. § Magyar Nemzet kodifikált szokásjogrendjének
  (1) Jogforrása: a Magyar SzentKorona, mint a legfőbb szuverén.
  (2) Jogállása: minden magyar emberre és jószágra kiterjedő, teljes körű hatóság.
  (3) Joghatása: minden magyar emberre és jószágra köteles hatályú, tartózkodjék a jogalany az ismert világ bármely helyén.
  (4) Jogalanya: minden létező, akit vagy amit jogviszony szereplőjeként jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek.
  (5) Feladata: Minden magyar ember és döntésképes jószág jog szerinti szabad döntésének érvényesülését védelmezni, a magyar nemzet érdekeit szolgálni, és a kiterjesztett jogokat veszélyeztető megnyilvánulásokat megakadályozni.
 2. A magyar jogrend „jog” fogalma: A jog, a jogalany cselekvési szabadságának meghatározott mértéke, amelyben a jogalany cselekvési szabadságának mértékét a birtokolt jogok összessége szabja meg. A jog tulajdonságai:
  1. a jog = döntési szabadság,
  2.
  a jog egy és oszthatatlan,
  3.
  a jog át nem ruházható,
  4.
  joggal szemben csak kötelem állítható.

Dr. Farkas István József

Vannak emberek, akik jogot formálnak arra, hogy eldöntsék mások viszonyát Istenhez és a Világhoz; és vannak emberek – a nagyszámú többség, akik átadják ezt a jogot másoknak, és vakon hisznek annak, amit nekik mondanak. Egyformán vétkesek ezek is, azok is.Lev Nyikolajevics Tolsztoj

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!