Elérkezett a 2018-as esztendő vége, és óhatatlanul jön az emberben az igény, hogy számot vessen mi mindent cselekedett az eltelt időben. Igaz ez a Szentkorona Országa Magyar Királyság honpolgárainak közösségét illetően is. ---> HANGANYAG

Azonban az értékeléshez vissza kell mennünk az időben, hogy érthető legyen a mondanivalónk. Mi – akik tudomásul vettük, hogy hazánkra idegenek telepedtek az eltelt évszázadokban – és mostanság már nem is rejtik véka alá szándékaikat – összekapaszkodva a felszínre emeltük a Szentkorona Országát a Magyar Királyságot.

A mintegy tizenkét év alatt elvégzett munkába mindannyian beleadtunk apait – anyait, és piszokul elfáradtunk. Bár néhányan feladták, de a többség tudja, hogy megérte a fáradságot, és ma is bízik a sikerben. A siker azt jelenti, hogy nem adjuk fel, hanem tesszük a dolgunk, amíg be nem fejeztük. De azt is jelenti, hogy mint amikor egy alvó vulkán a Földanya energiáival feltöltve egyszer csak megremeg és magasba emelkedik – leszórva az oda nem illőket, mindent elborító izzást ontva újra alakítja a környezetét – a Szentkorona Országa is hasonlóképpen fog felemelkedni általunk.

Ahogyan a Föld méhében készülődő vulkán mozdulatai sem láthatók a külső szemlélőnek, úgy a mi cselekvéseink többsége is láthatatlan marad, és bár nem szándékunk a rejtőzködés mégis ésszerűtlen lenne a Patyomkin matrózát játszani, ha a vállalt feladatot eredményesen akarjuk véghezvinni.

Az IPC2017-es konferencia határozatának megfelelően 2018-ban is folytattuk a nemzetközi kapcsolatok megújítását – újraépítését olyan aktualitásokkal, mint a német államadósság kérdésének az új német kormánnyal való elismertetése, és a rendezés tárgyalásának előmozdítása.

A Szentkorona Országa Magyar Királyság területi szuverenitásának megerősítésére irányuló többszörös diplomáciai jegyzékváltás egyik aktuális témája a Svalbard II. szerződés újratárgyalásának ügye, amit az érintett több mint húsz államon kívül a Strasbuorgi Emberjogi Bíróságnál is kezdeményeztünk.

Ugyancsak megszólítottuk az Egyesül Államok kormányát a Szentkorona 1978-as hazatoloncolásának ügyében, amely cselekményt az eseményekkel egyidőben az akkor még élő megbízott koronaőr a hozzájárulását megtagadva a bíróságon megtámadott, tekintettel arra, hogy a Szentkorona hivatalos menedékjogának megszűnése egyik feltétele a szovjet hadsereg kivonulása hazánk területéről még messze nem teljesült.

Az események idejében az USA kormánya előirányozta a Szentkorona státuszának helyreállítását, amit eddig nem valósítottak meg. Tekintve, hogy a Szentkorona minden tagjának – mint a Magyar Királyság Honpolgárának – és a Magyar Királyi Koronatanácsnak is feladatai között elsőbbséget élvez a Szentkorona státuszának helyreállítása, közös törekvésünk természetes eredményeként ez hamarosan megtörténik.

 A Magyar Királyi Koronatanács, ha visszatekint az eltelt évre, látszólag csupán levegőt vett. Tette ezt ez a maroknyi csapat sziszifuszi munkával, mert ebben a halálos méreggel telített közegben, amelyben az embereket rabszolga-törvényekkel kényszerítik vegetálni, a puszta légvétel is hőstettnek minősül. De mert a KT tagjait a Szentkorona energiája vezérli, védi, és támogatja, az elvégzett munka emberi léptékkel nem mérhető.

A KT kormányszintűre emelte tevékenységét, szervezeti és működési szabályzatának megújításával. Írásba foglalta a dokumentumkezelés szabályait, pontos feladatleosztást dolgozott ki, és elkezdte a területi egységek megszervezését.

Kidolgozta a KT hosszú távú stratégiáját a folyamatosan változó körülményekre való figyelemmel, és napirendre vette a Szentkorona Országa Magyar Királyság ügyvitelére történő felkészülést, beleértve a területi egységek ágazati szintű szervezését.

A külkapcsolatok vezetésére felelős megbízottat állított, akinek feladata a kinevezett konzulok működésének irányítása és munkájuk felügyelete.

Célként tűzte ki Gulyás Miklós-Jutas könyvének felújítása, és a Szentkorona és Jogrend című írással való egy kötetben való megjelentetését Boldogasszony pártás koronája címmel.

  • A KT határozatban rögzítette, hogy minden olyan csoporttal és egy-énnel hajlandó együttműködni, akiknek a Szentkorona eszme az irányadó a tetteik véghezvitelében.
  • A KT Rendkívüli figyelemmel fordult az informatikai fejlesztés felé, különös tekintettel az AKASA gazdasági szervezetének kiépítésére, valamint az adatbázis kezelésének a biztonságára.
  • A KT folyamatos problémája az anyagi háttér bizonytalansága, annak ellenére, hogy vannak nagylelkű adományozók, akik anyagi támogatással segítik a munkát.

A Magyar Királyság külügyi ügyvivői több állammal kívánták felvenni a diplomáciai kapcsolatot. Sikeres kezdeményezéssel Svalbard kormányzójával állunk folyamatos kapcsolatban annak érdekében, hogy ott telepítsünk egy kísérleti telepet. Rámutattunk arra a súlyos nemzetközi politikai malőrre, amit a Svalbard II. szerződéssel kapcsolatban a magyar kormány 2010-ben elkövetett. Ennek tisztázására nemzetközi konferenciát tervezünk összehívni, illetve a Strassbourgi Nemzetközi Bíróságon megtettük a bejelentést, amelyben a Svalbard II szerződés érvénytelensége az akarategyezés hiánya miatt áll fen.

A föld a Szentkorona tulajdona. Ezzel kapcsolatban kidolgoztunk a törvénytervezetet, amelyben a Szentkorona Országa Magyar Királyság földterületének nyilvántartását foglaltuk össze.

Előkészítettük a terültek ágazati munkáját, és alkalmas informatikai hátteret teremtettünk a folyamatos munkavégzésre. A felelős ágazatvezetők beírták a vitaindító gondolataikat, így a munkának már nincs kommunikációs gátja. A munka ez ügyben kissé akadozva ugyan, de folyik.

Kísérletet tettünk a MOGY szervezőivel való együttműködés beindítására. A kezdeti pozitív hozzáállás után azonban nagyon hamar befékeztek a szervezők.

A KT rendszeresen foglalkozik a nemzet külföldi kézben lévő vagyonának helyzetével. Így a nagyszentmiklósi aranykinccsel, amely az osztrákok kezében van. Kettő felszólító levelet írtunk Ferenc pápának, hogy szolgáltassa vissza jogos tulajdonosának Jézus halotti lepeljét. A tulajdonjogot hiteles történelmi okmányokkal bizonyítottuk. Két levelet küldtünk a német külügyminisztériumba, amelyben felszólítottuk a német államot, hogy a Magyar Királyság felé a II. világháború alatt felhalmozott hadi-kereskedelmi szállítások ellenértékét rendezze. Egyelőre a folyamatos kormány- és kancellár-válság miatt nem kezdődhetett meg a tényleges tárgyalás. Ugyanebbe a témakörbe tartozik a svájci bankokban ragadt magyar érdekeltségű alvó számlák felderítése és visszakövetelése.

2018 a Szentkorona éve. Ebben a KT hangyaszorgalommal felderítette, hogy a Szentkorona 1978-as visszaszállítása politikai alku eredménye, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok részéről a nemzetközi menedékjog megsértése. Ebben az ügyben személyesen Donald Trump elnökúrral kezdeményeztünk kapcsolatfelvételt, amelynek folyománya, hogy a White House-tól napi rendszerességgel kapjuk a tájékoztatást az elnök tevékenységéről. A Szentkoronával kapcsolatban pedig a tárgyalások megkezdésének időpontjáról folytatunk levelezést.

  • A fent felsorolt munkák felett apróbb „favágó” tevékenységek is folynak. Például, a szlovák államfőnek átadta megbízólevelét a Kinevezett Konzulunk, aki megkezdte érdekképviseletünket és több szlovák intézmény vezetőjével tárgyal, mint a Magyar Királyság Konzulja.

Mi tesszük dolgunkat a Szentkoronáért, a Nemzetért, a Családunkért.

Ahhoz azonban, hogy mielőbb megvalósuljon az eddig előkészített terv, szükséges a profi kommunikáció létrehozása, ami rendkívüli erőfeszítést igényel a közösség minden tagjától. Az érthetőség kedvéért vegyük példának a jelenlegi hatalom erőbedobását a kommunikációt illetően. A sajtótudósítások szerint „Másfél év alatt 70 milliárd forintot költött az Orbán-kormány kommunikációra”, amivel letolja a nagyérdemű torkán a hamis választást, a rabszolgatörvényt, és vég nélkül folytathatnám a disznóságait.

Miközben a Szentkorona Országának ügye egy tucat elkötelezett ember áldozatából emberfeletti erőbedobással nehezen emelkedik ki az elnyomás alól, szükséges, hogy minden honpolgár a saját jól felfogott érdekében fektesse be a nélkülözhető energiáját a megcélzott eredmény, a királyság gazdasági és szellemi működésének, a „jólétnek” a mielőbbi megvalósulásáért.

Jelenleg több tucat előkészített gazdasági (pályázati) tervünk vár megvalósításra, ami a közösség támogatásával valósulhat meg, hogy azt követően bevételeivel biztosítsa minden résztvevő anyagi gondjainak a megoldását. Ezek között szerepelnek a megújuló energia, a biológiailag tiszta élelmiszerek előállítása, az egészség helyreállítása, valamint a lakhatás biztosítása. Természetesen mindezek a Magyar Királyságban a Szentkorona Jogrendjének megfelelően, és a közösség akaratával megegyezően.

A Szent Korona Bankban minden honpolgár indíthat befektetési számlát, ami az így elhelyezett devizát (forint, euró, dollár, rubel, yuan, stb) hosszú távú lekötés esetén jutalékkal fizeti vissza a mindenkor elért haszon 90%-áig, ami 5éves lekötés esetén minimum 50%, bármely pénznemben igényelhető.

Az AMK Holding Pjt. lehetőséget biztosít minden honpolgárnak, hogy választhat az induló vállalkozásokból melyiket szándékozik támogatni a jegyzett részvénye értékével.

Akinek „csak” a segítő keze, vagy szakmai tudása adott a közreműködéshez, annak is terem lehetőség, például olyan összejövetelek szervezése és bonyolítására, amiket a most kiadott Boldogasszony Pártás Koronája című könyv megjelenése kapcsán könyvbemutató címmel, de a Királysággal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására is létre kell hozni.

Ugyanígy a köszönettel vesszük azokat a szakmai hozzászólásokat is, amelyekkel az ügyvivő testület munkáját kívánja segíteni bármely honpolgárunk.

"Minden Honpolgárunknak köszönjük az eddig nyújtott támogatást, és eredményekben gazdag, boldog újévet kíván a Magyar Királyi Koronatanács!"

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!