DE FACTO - DE JURE

” Az elismerés lehet de facto és de jure. Mind az egyik, mind a másik olyan elismerés, amelyből a nemzetközi jogi következmények fakadnak. Az elismerés két fajtája következményeik terjedelmében különbözik egymástól és köztük a gyakorlatban, nem lehet határozott határvonalat húzni.

  • A de facto elismerés nem jelent határozott állásfoglalást az elismerő állam részéről, hanem tartózkodó magatartást jelez, az elismerő állam a tényeket tudomásul vette, de az új állam helyzetét még nem tartja véglegesesen kialakultnak. Így a de facto elismerés következtében az államok között csak korlátozott kapcsolatok jönnek létre. A de facto elismerés mindig ideiglenes, és egy bizonyos idő után de jure elismerés követi. Ellenkező esetben, vagyis ha az új állam elveszti függetlenségét, a de facto elismerés hatályát veszti.
  • A de jure elismerés annak a kifejezése, hogy az elismerő állam az új állammal normális kapcsolatokat kíván kiépíteni. A de jure elismerést rendszerint a rendes diplomáciai kapcsolatok felvétele is követi, de az ilyen kapcsolatok létesítése nem szükségszerű.

Az elismerési akarat két formában nyilvánulhat meg:

  • Kifejezett az elismerés akkor, ha az elismerési szándékot az állam valamely hivatalos nyilatkozata (pl.: jegyzék, távirat, stb.) tartalmazza, vagy ha az elismerő és az elismert állam között olyan nemzetközi szerződés jön létre, amelynek valamely rendelkezése az állam elismerő nyilatkozatát kifejezetten magában foglalja.
  • Hallgatólagos az elismerés akkor, ha az elismerő állam nem tesz elismerési nyilatkozatot, de olyan magatartást tanúsít, amelyekből elismerési szándéka egyértelműen megállapítható.

Az elismerést az államok általában egyenként, eltérő időpontokban adják meg, de voltak példák államok kollektív elismerésére is. Pl.: az EU. Szlovéniát, Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát 1992.-ben ismerte el.

Az elismerés alakzataira vonatkozóan a nemzetközi jog nem tartalmaz kötelező előírásokat. “

NEMZETKÖZI KÖZJOG ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK JOGA - Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar MD. 2007.

Nemzetközileg el nem ismert de facto országok –> LINK

A.D. 2020.01.10.

De facto állam Hol Mióta

Szentkorona Országa Magyar Királyság

Szentkorona Országa Magyar Királyság, Apostoli Magyar Királyság - címer

A Pannon-medence teljes területe

Pannónia - Kárpát medence

A Pannon-medence területét az eurázsiai özönvíz elől a Kárpátok hegyei közé húzódó nép (gravetti-, körös kultúra – ami Európa egész jégmentes, lakható területén a Berlin - Kijev [Kővár], illetve egész Szibéria-ig húzható vonaltól délre található, pl. feldebrői lelet), igazolhatóan a paleolitikum előtti időktől a „tarkósok”, későbbi nevükön a Pannonok, majd a visszavándorló szkíta-hun-kasszú-magyari népek lakták. Földrajzi elhelyezkedése a Duna középső vízgyűjtő területe, a Kárpátok, az Alpok és a Dinári-hegység vonulataival közrefogva. A Magyar Királyság, István (a római keresztségben) óta megszakítás nélkül, a Szentkorona regnálásban létezik, amit a  Vatikán  is elismer. A Szentkorona joghatását az IPC-2017 Nemzetközi Konferencia-n nyerte vissza. Államformája pillanatnyilag "Király nélküli Királyság", a közjogi hagyomány szerint a Magyar Királyi Koronatanács irányításával.

 Grúzia nemzetközileg elismert területén, annak északi részén a Fekete-tenger partján

1992-ben kiáltotta ki függetlenségét, amit  Nicaragua,  Venezuela,  Nauru és  Oroszország, valamint Dél-Oszétia és Transznisztria ismer el.

 Grúzia nemzetközileg elismert területén, annak északi részén, a Kaukázusban

1991-ben kiáltotta ki függetlenségét, amit  Nicaragua,  Venezuela,  Nauru és  Oroszország, valamint Abházia és Transznisztria ismer el.

 Ciprus nemzetközileg elismert területén, Ciprus-sziget északi részén

1983-ban kiáltotta ki függetlenségét, csak  Törökország ismeri el.

 Azerbajdzsán nemzetközileg elismert területén, az örmény határ közelében, a volt autonóm karabahi tartomány területén

1992-ben kiáltotta ki függetlenségét.

 Szerbia nemzetközileg elismert területén, annak déli részén, a volt koszovói autonóm tartomány területén

1999 óta ENSZ irányítás alatt. 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét, amit 106 ország + Tajvan és a  Máltai lovagrend ismer el. Ez az egyetlen de facto állam, melyet  Magyarország elismer.

 Ukrajna nemzetközileg elismert területén, a Krím-félszigeten, a Krími Autonóm Köztársaság területén

2014-ben kiáltotta ki függetlenségét az autonóm köztársaság oroszbarát vezetése.  Oroszország röviddel utána elismerte a függetlenségét,[1] majd annektálta az Oroszországi Föderáció alanyaként.[2]

 Szomália nemzetközileg elismert területén, annak északi részén, a volt Brit Szomália gyarmat területén

1991-ben kiáltotta ki függetlenségé.

 Szomália nemzetközileg elismert területén, Afrika „szarvánál”

1998-ban kiáltotta ki függetlenségét.

 Kína nemzetközileg elismert területén, Tajvan-szigeten és néhány közeli kisebb szigeten

1949 óta független a pekingi kormánytól, az ENSZ ENSZ 1971-ig az egyetlen legitim kínai kormányként ismerte el, jelenleg 17 ország[3] ismeri el.

 Moldova nemzetközileg elismert területén, a Dnyeszter bal partján

1990-ben kiáltotta ki függetlenségét. Abházia és Dél-Oszétia ismeri el.

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!