Dr. Tóth Zoltán József

Várpalota, 1967. január 29. – 2018. január 28.

Dr. Tóth Zoltán József

Alkotmányjogász, jogtörtémész, címzetes egyetemi TANár, jogtörténész, politológus, szakíró, a második Orbán-kormány Honvédelmi Minisztériumának helyettes államtitkára.

A Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem rendszeres előadója, segítője, ötletgazdája és támogatója volt. Munkásságát MAGYAR MŰVELTSÉG DÍJ-al jutalmazzuk! Emlékét féltő gondossággal őrizzük!

Tisztelettel kérjük az oldal látogatóit, hogy erejéhez mérten támogassa a kedves Özvegyet és négy árva Gyermeket!

Dr. Tóthné Dr. Kis Brigitta – OTP Bank 1177 3054 – 0740 6263 – 0000 0000

Áldás és békessÉG

• „Mi a zseni ismertetőjegye?

Az egyetemes szellem: ha bármely, addig ismeretlen területre lép, rögtön megpillantja a dolgok lényegét. Nem tanulta, mégis látja. A talentum, csak a maga szakterületén alkot nagyot: a zseni mindenütt, ahová a sors állítja.”

Hőseink az életüket is feláldozzák az Igazságért, a nemzetért, a hazáért.

A hazafira jellemző, hogy a boldogságot nem puszta gyönyörben találják meg, hanem akkor, „ha belsőleg érzett hivatását, képességeit kifejtheti, kiélheti. A boldogság a hivatásból fakad, amelyet az államférfi vagy bárki belsőleg érez, amely folyton űzi-hajtja, képességei kifejtésére sarkallja, noha szenvedéssel és kockázattal jár.” Szembeszállnak minden kritikával és veszedelemmel. Hőseink és így „A vérbeli államférfi egyén fölötti értékek hordozójának is érzi magát, aki szakadatlanul dolgozik, szenved, sőt meghal az abszolútnak hitt értékekért.”
(Kornis Gyula: Klebelsberg Kúnó. A magyar politika hősei.)

Könyvajánló:

Megmaradásunk Alkotmánya Dr. Tóth Zoltán József

Megmaradásunk alkotmánya - A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és közjogban

A magyar közjogi, politikai hagyományban a Szent Korona a szuverenitás, a főhatalom hordozójaként, az örök isteni törvényeken nyugvó állandóság kereteivel korlátokat szab az emberi hatalmaskodás, tökéletlenség világának. A jelen kötetbe foglalt tanulmányok mára vonatkoztatott üzenetekkel elemzik a magyar történelem és a történeti alkozmány legfontosabb kérdéseit, elveit, gyakorlatát, bemutatva a nemzeti öntudatunk és létünk alapját jelentő, a Szent Koronához köthető történelmi örökségünket.

Megrendelhető: >IDE KATTINTVA<

Végkifejlet előtt - végveszélyben Dr. Tóth Zoltán József

Végkifejlet előtt - végveszélyben

„Szeretnék ezzel a kötettel segítséget nyújtani az igazság keresésében és az igazságért és megmaradásért vállalt küzdelemben áldozatot vállalóknak, és az igazságért szenvedőknek.”

Megrendelhető: >IDE KATTINTVA<

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!