TRIPARTITUM 1514 – (oldalak 102-201)

TRIPARTITUM 1514 – (oldalak 102-201)

XXX. TITULUS.

Ezen magva-fzakadt jófzágról való Articulusnak világosabb értelme.

De a’ mint mondám, e’ meg-írt Articulus valami réfzéböl maj különböz ez Orfzág régi Törvényétöl.

Elsöbben-is e’ féle magva-fzakadt kétséges jófzágnak meg-hirdetésével.

Másodfzor, hogy bizonyos ideje nintsen, mikor láttafsék törvény felöle.

Harmadfzor, a’ leány negyednek jófzággal való meg-adásában, mikor jófzágtalanhoz menend férjhez. Mert e’ féle jófzágnak magva-s-fzakadt voltát ez Orfzágnak meg-rögzött Törvénye, és Szokáfa fzerént, nem a’ Király udvarában fzokták meg-hirdetni, hanem a’ hol a’ jófzág vagyon, es kiváltképpen a’ magva-fzakadt embernek lakó helyére, és az iktatásnak idején a’ fzomfzédok, és kik egy határbanlaknak véle. azoknak jelen-létekben.

Size: 14,6 Mb
Version: 1.0
Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!