KIRÁLYI HONPOLGÁRSÁG

A HONPOLGÁR kettős állampolgárrá válik; elsődlegesen A SZENTKORONA ORSZÁGA MAGYAR KIRÁLYSÁG (SZOMK), Apostoli Magyar Királyság Honpolgárává, másodlagosan a valamely Köztársaság már meglévő állampolgárává.

A Szentkorona által megtestesített Nemzeti egység megteremtésére, és fenntartására A SZENTKORONA ORSZÁGA MAGYAR KIRÁLYSÁG, Apostoli Magyar Királyság mint Állam, alanyi jogként adja az EGÉSZSÉGES LÉTÜNK ALAP FELTÉTELEIT. Az ALAPVETŐ ESZKÖZEI biztosításához szükséges méregmentes víz, és Élelmiszerhez jutás, valamint az alanyi jogú járandóságot STK.-ban minden Honpolgárának az Állam Jegybankján, a Szentkorona Bankon keresztül. 

A Szentkoronához való viszonyát sem a Nép, sem az Uralkodó (sem a Nemzet – a Szentkorona tagsága, sem a hatalom gyakorlója) nem változtathatja meg. Ezért fogalmilag kizárt az önkényuralom a magyar közjogban. A Nemzet a politikailag szervezett Nép. Tehát a Nemzet Szentkorona nélkül nép, tömeg, sokadalom. A Nép, ha Alkotmányához hű /vagy ahhoz visszatér/, akkor Nemzet. Megszálló hatalomtól mentesen nem hatálytalanították (nem tagadták meg arra megválasztott testület keretében) az Alkotmányt. Tehát az Alkotmány érvényben van. Törvénysértés jogot nem alapít – a megszálló hatalom diktátuma nem szerez alkotmányos legitimitást. A magyar Alkotmány, kiváltképpen az alapjául szolgáló Szentkorona eszme nem pótolható és nem múlható felül. Kultúránkban a legmélyebb gyökerekig hatolnak hajszálerei, ható erőként mozgatja történelmünket.

SZENTKORONA ORSZÁGA MAGYAR KIRÁLYSÁG - Személyazonosító Igazolvány

A Honpolgári eskü szövege a  VI. cikk -ben található. -> LINK

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!