szentkorona

Szentkorona Országa Magyar Királyság (SZOMK)

A Szentkorona Országa Magyar Királyság (SZOMK), A független Apostoli Magyar Királyság, Visszahelyezve ősi jogaiba.

a đentkorona orđága ma]ar kiráŁság  đomk, a független apostoli ma]ar kiráŁság,  viđđaheŁezve ősi jogaiba.

AZ ŐSI, ÉGI EREDETŰ KIRÁLYSÁG VALAHA A MAGYAR HAZA VOLT! ISTEN ÉS A SZENTKORONA NEVÉBEN TEREMTJÜK ÚJJÁ !

” Minden jogfolytonosság helyreállításánál kiindulópontnak a törvénytelen rendszer előtti utolsó törvényes hatalom jogrendjét kell alapul venni. “ – dr. Tóth Zoltán József

” Bizonyos állandó s egyetemesnek tekinthető cél által egybekapcsolt egyéneknek szabályok által rendezett összességét tekintjük társadalomnak. “
– A társadalom; szerkesztette Stein Lajos; Athenaeum, 1908.

Nemzetközi szinten közismert, hogy a Szentkorona a Teremtett világ Természeti Törvényeit uraló Ősforrás megnyilvánulása, egyszersmind a Kárpát-medence Őshonos lakóit, azok érdekeit és életterük területi integritását, valamint teljes szuverenitását megjelenítő, FÜGGETLEN JOGI SZEMÉLY. 

A Magyar Királyság létező nemzetközi jogalany

Az eredetileg tervezett 1946. május 1-je helyett július 29-én kezdte meg munkáját a békekonferencia. George Bidault francia miniszterelnök és külügyminiszter tartotta a nyitóbeszédet.
A magyar delegáció 22 főből állt, minden akkori parlamentbe került párt képviseltette magát. A delegáció vezetője Gyöngyösi János külügyminiszter volt, aki augusztus 8-án érkezett Párizsba és a konferencia zárónapjáig, október 15-éig maradt.
Jogi antinómia áll fenn, ugyanis a béketárgyalás a Magyar Királyság, mint egy nemzetközileg elismert államot, mint ellenséges hadviselő felet sújtotta szankcióival. Ugyanakkor, a szovjet kormány utasítására az 1946. évi (II.20.) I. számú törvény által, egy Nemzetgyűlési határozat a Magyar Királyság területén, Magyar Köztársaság néven új államot alapított. A béketárgyalásra már az új állam küldte képviselőit, a szovjet kormány kiválasztottja Gyöngyösi János vezetésével. Egyszerű logikai következtetés, hogy az 1947. évi párizsi békeszerződés határ-megállapításai a Magyar Köztársaság nevű új államra vonatkoznak. A szerződésben a Magyar Királyság nem kerül szóba, nincs megemlítve, sem mint elődállam, sem mint megszállt vagy elfoglalt állam, és ennek okán a keletkeztetett új állam, a Magyar Köztársaság a párizsi béke diktátuma.
A nemzetközi szokásjog értelmében, amennyiben egy nemzet kinyilvánítja, hogy életterén a joghatás az általa meghatározott, akkor magyar nemzet kötelessége, hogy visszatér ősei jogrendjéhez. És ezt 2017-ben képviselői útján megtette.

AMK - Apostoli Magyar Királyság

Minden jog és tulajdon forrása a Szentkorona. A nép életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, az energia és ásványkincsek a Szentkorona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak a Szentkorona tagja szerezhet birtokjogot.

đentkorona orđága ma]ar kiráŁság

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!